Monitoring pojazdów GPS

System monitoringu CAR GPS to nowocesne narzędzie do lokalizowania floty pojazdów na mapach całego świata. Aplikacja internetowa pozwala na zarządzanie pojazdami w czasie rzeczywistym, analizowanie przebytych tras, kontrolę zużycia paliwa oraz generowanie raportów i statystyk na temat stylu jazdy kierowców.


System monitoringu pojazdów CAR GPS wykorzystuje lokalizatory GPS montowane w pojazdach, transmisję danych GPRS i aplikację internetową. Aplikacja, będąca centrum dowodzenia, jest również dostępna w wersji mobilnej. System jest niezwykle łatwy w obsłudze, a do monitorowania pojazdów wystarczy dostęp do Internetu.
Zdjęcie aplikacji
© 2022 Rafał Waberski . All Rights Reserved.